אסתר החדשה

כאשר היה רבי שלום מבֶּלז אצל מורו, החוזה מלוּבּלין, כיבדו אותו בקריאת מגילת אסתר לפני הציבור. כשסיים רבי שלום לקרוא, אמר החוזה: "את המעשה הזה כבר שמעתי כמה פעמים. אבל טרם שמעתי אותו בסיפור יפה כל כך, כפי שמספר אברך צעיר זה".