אני? רק הונגרי

ר' נחמן מברסלב סיפר משל:
סוחר יין גדול הוביל פעם בדרכים "אוּנגַרישֶר" – יין הונגרי משובח. בהיותם בדרך ביקשו המשרת והעגלון: "הלא אנו סובלים כאן את צער הדרך הקשה, תן לנו לטעום מעט". הסכים הסוחר, ונתן להם מעט מן היין המשובח.
זמן רב אחר כך, נקלע המשרת אל חבורת שותי יין בעיר קטנה. השותים שיבחו מאוד את היין ששתו, ואמרו עליו שהוא "אוּנגַרישֶר" [=הונגרי]. ביקש המשרת לטעום מן היין, ולאחר שטעם אמר: "האמינו לי כי אין זה יין הונגרי".
גערו בו האנשים ודחפו אותו, אבל הוא התעקש, ואמר: "אני הייתי אצל הסוחר הגדול, אני טעמתי את היין ההונגרי ואני יודע היטב כי יין זה אינו יין הונגרי כלל'. אולם אף על פי כן, לא האמינו האנשים לדבריו של המשרת.