אני יודע איך חוטאים

רבי שמחה בונם אמר פעם על רבי מֵאִיר'ל מאַפְּטא:
"ר' מאיר הוא איש קדוש ואינו יודע כיצד חוטאים. ואם כך, כיצד יבין ר' מאיר מה חסר לאנשים הבאים אליו?
לי יש יתרון: אני הייתי סוחר עצים בדנציג, ואפילו ביקרתי בתאטרון. אני יודע מהו חטא. כאשר אני שב לביתי ורואה עץ שצומח עקום, אני מבקע את האילן מכל צדדיו ומיישר אותו כקורה, ואז אני נותן בו נשמה קדושה".