אמת או חובה

רבי אלימלך מליז'נסק היה אומר:
בטוח אני שאזכה להיכנס לגן עדן, שכאשר אמות ואגיע אל העולם העליון, ישאלו אותי שם: האם למדת תורה? ואני אענה: לא.
התפללת? ושוב אענה: לא.
והם ימשיכו וישאלו: קיימת מצוות ועשית מעשים טובים? וגם על זאת אענה: לא.
אז יישמע קול שיכריז ויאמר: אתה אומר את האמת. בשל כך מגיע לך חלק לעולם הבא בגן עדן.