אם תמצא ארנק

פעם אחת עמד רבי חיים מצאנז בחדרו ליד החלון והשקיף החוצה. ראה איש עובר. דפק הרבי על החלון ורמז לאיש שייכנס אליו.
כשנכנס אליו, שאלו הרבי:
"הגד נא לי, אם תמצא איזו מציאה – ארנק עם דינרי זהב, האם תשיב את האבדה לבעליה?"
ענה האיש: "רבי, בוודאי שאשיב את האבדה תכף ומיד."
"שוטה אתה," אמר הרבי.
הלך לו האיש, ושוב עמד הרבי ליד החלון וראה איש אחד עובר. רמז גם לו שייכנס אליו, ושאלו כמו ששאל את הראשון.
ענה האיש: "איני שוטה להשיב ארנק עם כסף."
"רשע אתה," אמר הרבי.
ושוב עמד ליד החלון ורמז לעובר אורח שלישי שייכנס אליו, ושאל את אותה השאלה.
אמר האיש: "רבי, איך אוכל לדעת כעת באיזה מצב אהיה אז? מי יודע אם אוכל אז לנצח את יצרי, אולי יתגבר עליי חס ושלום, ויסית אותי לקחת את הכסף ממי שטרח עבורו.
או ייתכן כי השם יתברך יחזקני ויעזור לי להתגבר על היצר ולהשיב את האבדה לבעליה."
אמר לו הרבי: "מה טובים דבריך. אתה חכם אמיתי ודבריך נכונים ונבונים."