אל תאמין בעצמך

פעם אחת עמד רבי אברהם יהושע השל מאפטא בין קהל חסידיו ואמר: "אני איני מאמין בעצמי אפילו לרגע אחד. אין צריך לומר שהצעירים שבדור צריכים לחשוב כך, אלא אפילו הזקנים שבדור."
בתוך הקהל עמד גם זקן אחד בן תשעים שנה. הזקן היה "מגיד" מן העיר בּרַאנוֹב, ששירת את המגיד ממֶזריטש, ואף זכה לראות קשת של אש על דמותו של רבו בעת התפילה.
הביט בו הרבי מאפטא ואמר לו: "אף אתה – היזהר שלא ליסוג לאחור!"