אל תשנא את הרבנות

על דברי המשנה: "אֱהוֹב אֶת הַמְּלָאכָה, וּשְׂנָא אֶת הָרַבָּנוּת" (אבות, פרק א משנה י), אמר הרבי מקוצק:
אם ישנאו כולם את הרבנות ויעסקו במלאכה בלבד – מי יורה לנו את ההלכות?
אלא כך יש לפרש – גם הרבנות מלאכה ראויה היא. אהוב את המלאכה שברבנות, ושנא את הגאווה והכבוד שבאים אִתה.