אל תקרא לו גנב

רבי יצחק מווּרְקִי נסע פעם לפקוד את קברו של רבי אלימלך מליז'נסק. בדרך נגנב ממנו הארגז שהביא עמו, ורק כשהגיע אל ליז'נסק נודע לו הדבר.
מיד ציווה שלא להגיד כי הלוקח הוא גנב, ולא לבוז לאדם שלקח ולכנות אותו בשם גנאי שכזה.
עוד אמר: "הלוא אם ייקרא האיש 'גנב', יהפוך לגנב באמת, ולא ישיב את הארגז."
תמהו השומעים על דבריו של הרבי, אך לא עבר זמן, והלוקח החזיר את הארגז שלקח.