אליהו שבתוכנו

פעם אחת אמר רבי אלימלך מליז'נסק על אחד מחסידיו כי יש לו "גילוי אליהו", וכי הוא זוכה לראות את פניו של אליהו הנביא.
שאל חסיד אחר: "הרי אפילו האבן עזרא, מפרש התורה הגדול, אמר כי אין בדורו אדם שזכה לגילוי אליהו. הייתכן שחסיד זה, שוודאי שאינו במעלתו של אבן עזרא, יזכה למה שלא זכה פרשן תורה גדול כזה?"
השיב לו ר' אלימלך: "אסביר לך את כוונתי. כידוע, אליהו הנביא, מלאך ברית המילה, מגיע לכל בריתות המילה שבעולם. אולם איך ייתכן הדבר? הרי באותו זמן שמתקיימת ברית מילה במקום אחד, יכולה להתקיים ברית מילה גם במקום אחר. כיצד יכול אליהו הנביא להיות בשני מקומות באותו הזמן?
אלא כך הוא הדבר: כשהיה אליהו בהר הכרמל זכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, עד שאמרו כולם יחד 'ה' הוּא הָאֱלֹהִים' (מלכים א יח, לט). בזכות מעשה זה זכה שכל נשמות ישראל נכללו בתוך נשמתו, ואליהו והעם כולו הפכו לנשמה אחת. לכן, בכל פעם שאנו מכניסים את בנינו בבריתו של אברהם אבינו, מתגלה לפנינו אליהו הנמצא בנפשו של כל ילד. אם ילך הילד בדרך הטוב ויתקן את דרכיו, הוא יגלה את אליהו שבתוכו.
איש זה, שאמרתי עליו שיש לו גילוי אליהו, עשה מעשים טובים. במעשים אלה התגלה והתנוצץ לו אליהו הנביא שבתוכו. אין ספק כי לאבן עזרא היה חלק גדול של אליהו הנביא בתוך נפשו, אבל צריך מאמץ מיוחד לגלות חלק גדול כזה הנמצא בנפש. בשל כך לא זכה אבן עזרא לגילוי אליהו שבתוכו."