אל תמכור את האמת

פעם אחת שאל רבי חסידי אחד את רבי יצחק מאיר מגור: "לשם מה אתה ממשיך לנסוע אל רבך הרבי מקוצק, הלוא אתה עצמך ראוי להיות רבי!"
השיב ר' יצחק מאיר:
"בספר משלי נאמר 'אֱמֶת קְנֵה וְאַל תִּמְכֹּר' (משלי כג, כג). לכאורה סוף הפסוק מיותר, וכי לא ידע שלמה המלך כי אם אדם רוצה לקנות משהו הרי ברצונו להחזיק בו ולא למכור?
אלא שכך יש לקרוא את הפסוק: 'אֱמֶת קְנֵה' – כל עוד יש לך ממי 'לקנות', ללמוד ולקבל- 'תקנה' את האמת, ורק כשאין לך ממי יותר 'לקנות', זהו מצב של 'וְאַל' – כשאין מורה, רק אז 'תִּמְכֹּר' ותיתן משלך לאחרים. ולכן, כל עוד אני קונה אמת, אין לי דבר שאני יכול למכור לאחרים."