אישה בין הצדיקים

בין חסידיו של רבי שמואל מסלונים הייתה אישה אחת, שנהגה להתחבא בארון כדי לשמוע את דברי התורה שאומר הרבי.
עליה אמר ר' שמואל: "עוד יבוא יום, ותיכנס אישה בסינר לבן אל גן העדן, וצדיקים רבים יתביישו מפניה."