איך לבקר את הרב

בחצרו של רבי יצחק מווּרקי היה אדם אחד חצוף וגס רוח. פעם אחת החל האיש לדבר בגנותו של הרבי בפני החסידים, ועורר מהומה גדולה.
כששמע על כך הרבי, קרא לאיש אל חדרו ואמר לו: "שוטה! החסידים יכלו להכות אותך בשל דבריך, מדוע סיכנת את עצמך כך? לכל הפחות צריך היית לומר עליי דברי אמת! עכשיו אין כאן איש מלבד שנינו. ואני, שיודע היטב עד כמה אפשר לדבר בגנותי, אספר לך את כל האמת, ואם תרצה תוכל לספר זאת לחבריך החסידים."