אהבה גדולה

אהבה גדולה הייתה בין רבי צדוק הכהן מלובלין לאשתו, חנה דבורה. כשהציעו לרבי צדוק לשבת על כיסא הרבנות בעיר לובלין, תמכה אשתו בסירובו לקבל את המשרה אף שהיו עניים מאוד, וזאת כדי שלא ייפגע לימוד התורה של בעלה על ידי עסקי הציבור והרבנות.
לימים התמנה בכל זאת לרבנות ובשנה השנייה לכהונתו נפטרה אשתו. ר' צדוק התאבל עליה מאוד.
באו תלמידיו ושאלו אותו כיצד לנהוג בקבורתה. ר' צדוק ביקש שתיערך לה קבורה פשוטה, ולא כפי שנהוג היה בנשותיהם של אדמו"רים. בשעת הלוויה ביקש ממנה מחילה ולחש לה: "חצי מן העולם הבא שלי אני נותן לך. כי ממך כל תורתי."