קוברין

של מי הניגון? של מי היצירה הזו? כידוע, הניגונים הרבים הם סימן היכר לתנועה החסידית כולה. מראשית דרכה של החסידות תפסו הניגונים מקום חשוב ויסודי בהוויה החסידית. אולם ניגוני החסידים הם לא רק יצירות מוזיקליות מוצלחות יותר או פחות, אלא גם אמצעי מרכזי בעבודת השם.
שני אנשים ששמם משה מוצאים שפה משותפת בעולם התשובה