פוריסוב

מה גורם למה - הייסורים לעצבות, או שמא להפך - העצבות היא שמביאה את הייסורים?
למה לא להתקרב לצדיק? הרבי מפּוּריסוב מסביר מדוע אין טעם להידחק ולהצטופף כדי לשמוע את הרב, אלא כדאי לכל אדם לדעת את מקומו.