לוז'ני

ממה חשש ר' שניאור זלמן עד שהשתטח על הרצפה, ואיך עזרה לו עצת אשתו?