גניבושוב

מדוע מסרב ר' פנחס לקבל את המתנה שנשלחה לו בדרך נס?