פרשת תולדות

יעקב ועשו נולדו יחד כאחים תאומים, גדלו בבית אחד וקיבלו – ככל הנראה – את התנאים הזהים להתפתח בהם. ולמרות זאת קיים ביניהם הבדל מהותי ההולך ונחשף ככל שהם מתפתחים ומתבגרים.

המדרש מתאר זאת כ"הדס ועצבונית (צמח הדומה להדס) שהיו גדלים זה על גבי זה" אך לאחר זמן ניכר ההבדל שביניהם.
גם בסיפור הבא מתוארים שניים שגדלו באותם התנאים, ולמרות זאת הגיעו למקומות שונים מאוד בהתפתחותם האישית.

הצד השני של המיטה
בצעירותו, למד ר' הירש מרימנוב את מלאכת החייטות אצל חייט אחד. יחד עמו למד גם נער נוסף את המלאכה.
ברבות הימים נעשה אותו הנער חייט, ואילו ר' הירש הפך לרבי ששמו נודע בעולם.
כששמע החייט על כך, נסע אליו ואמר: "ודאי זוכר כבוד הרבי כי יחד למדנו חייטות, וכי אפילו ישנו במיטה אחת".
ענה לו ר' הירש: "אמנם כן. זוכר אני היטב כי ישנו במיטה אחד, אבל אני ישנתי על צד ימין ואתה על צד שמאל".