פרשת ויחי

בפרשת השבוע מתואר מותו של יעקב, ואת ברכתו לבניו בטרם מותו. בתלמוד מובא, כי "יעקב אבינו לא מת", שהרי "זרעו בחיים". כלומר – הצלחתו של יעקב להעביר לילדיו את שמו ומורשתו משולה להמשך החיים לאחר המוות.

בסיפור החסידי הבא מעיד התלמיד כי רבו "לא מת" אלא חי בתוכו ובגופו ומלווה אותו תמיד:

רבי בתוך לבי
רב אחד ביקש מרבי יהודה-צבי מסטרֵטין שיספר לו מדברי התורה של רבו הנודע, רבי אורי-צבי מסטֶרליסק, "השָׂרָף". אמר לו ר' יהודה-צבי: "תורתו של רבנו השָׂרָף היא כמו המָן שאכלו בני ישראל במדבר, שעליו נאמר שהיה נבלע בגוף עד שלא היה הופך לפסולת" (תלמוד בבלי, יומא, דף עה עמוד ב). לאחר שהפציר בו עוד שיספר על רבו, פתח ר' יהודה-צבי את חולצתו, הצביע על חזהו ואמר: "הבט אל תוך לבי, אז תדע מיהו רבי."