פרשת נח

את המלים " אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ" יש שדרשו כרמז להבדל שבין נוח ואברהם. אברהם אבינו ניסה להשפיע על בני דורו ואילו נוח הציל את עצמו ואת משפחתו בלבד.

בעולמם של החסידים נכחה תדיר השאלה האם ראוי יותר להשפיע כלפי חוץ ולדאוג לצרכי הכלל, או שעדיף להגן ולשמור על המרחב הפרטי שבחיי האדם. באמירה החסידית הבאה, דווקא הרבי מקוצק, שנודע כמסתגר וכמתבודד, ממליץ לאדם לא "לחמם" את עצמו בלבד, אלא לחמם את הבית כולו.

צדיק בפרווה
פעם אמר רבי מנדל מקוצק על צדיק אחד שהוא "צדיק אִין פֶּעלְץ" – "צדיק בפרווה".
וכך פירשו תלמידיו את הדברים:
יש מי שמחמם את גופו בלבד, ויש מי שמחמם את הבית כולו. ומה ההבדל ביניהם? מי שמחמם את גופו – לו חם אבל לאחרים אינו מועיל. מי שמחמם את הבית – מועיל גם לאחרים.