פרשת בראשית

הרגע של בריאת העולם נתפס בחסידות כרגע נצחי. רגע הבריאה וההתחדשות של השמים והארץ ממשיך ומתרחש בכל רגע. משמעות הדבר היא, כי על האדם לחפש ולזהות את העיקרון הנצחי של החידוש וההתחדשות.

רעיון זה משתקף בשיחה שבין שני החברים – רבי יצחק מוורקי והרבי מקוצק. הרבי מוורקי סיפר כיצד ראה את שולחנו של הבעל שם טוב והתפעל – זהו שולחן בן מאה שנה! לכך הגיב הרבי מקוצק ואמר – בחצר החסידית שלי (פשיסחה) רואים דברים עתיקים כבני ששת אלפים שנה – כלומר את רגע בריאת השמים והארץ.

שולחן בן מאה שנה
רבי יצחק מווּרקי ורבי מנחם מנדל מקוצק היו חברים קרובים. ברבות הימים הפך ר' מנחם מנדל לתלמידו של רבי שמחה בונים מפשסיחה, בעוד ר' יצחק חיפש את דרכו.
פעם אחת נסע ר' יצחק לבקר בחצרו של רבי מרדכי מצֶ'רנוֹבּיל. כשחזר משם שאל אותו חברו ר' מנחם מנדל: "מה ראית שם בצ'רנוביל?"
"ראיתי את שולחנו של הבעל שם טוב," ענה ר' יצחק.
ענה לו הרבי מקוצק: "אתה ראית שולחן בן מאה שנה, ואילו כאן בפשיסחה מראה לנו ר' בּוּנים דברים ישנים הרבה יותר. הוא מראה לנו את השמים ואת הארץ ואת מי שברא אותם. והלוא השמים והארץ נבראו כבר לפני ששת אלפים שנה."