ראובן (רובי) ריבלין הוא הנשיא העשירי של מדינת ישראל.

ראובן (רובי) ריבלין

דרך חדשה

כשדרכי הכזב בחיינו ידועות, עלינו להציב יחד תמרורים שיסמנו נתיבים ללא מוצא, ולהשתמש בידע שרכשנו בהליכה, בכישורים שחיזקנו ובערכים שקיבלנו עלינו, לגשש יחד אחר בהירות שתוביל לדרך חדשה ותוציא אותנו מהיער הסבוך קראו עוד