ד"ר עמרי הרצוג, הוא ראש המחלקה לתרבות במכללת ספיר. מבקר ספרות וחוקר תרבות.

עמרי הרצוג

על חבל דק

כיצד אפשר להיחלץ מהכוח המאיים של המוות אל המשך החיים? ייתכן שהפתרון הוא אי-הידיעה. אי-ידיעה במשמעות של הליכה על חבל דק: בכל פעם שמורגשת משיכה לצד אחד, רק תנועת הנגד תוכל להביא ליציבות קראו עוד