סיון הר-שפי היא אם לחמישה, מרצה לספרות ומנחת סדנאות כתיבה במכללת הרצוג. ספריה "גלות הלויתן" (2005),"תהלים ליום רעש" (2010) ו"שמש שקהלת לא ידע" (2014) ראו אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד (ריתמוס) וזיכו אותה בפרס היצירה ע"ש ראש הממשלה לוי אשכול.

סיון הר-שפי

להיות אני

מבחינת ר' בונם נראה שתפקיד הרבי הוא להשיב את האדם אל עצמו. כדי שזה יקרה, צריך האדם להיות מודע לעצמו ולייחודו, ולעשות את עבודתו שלו – לא לעבוד עבודה זרה, כלומר - עבודה של מישהו אחר קראו עוד