השופט מנחם הכהן הוא יליד ירושלים, שופט בבית המשפט לעניני משפחה ומרצה בדיני משפחה

מנחם הכהן

הזכות לייצוג

איננו יודעים את שהתרחש בבית הדין ואת תוצאות הדיון. ייתכן כי בהכירו את הנפשות הפועלות עמדו לנגד עיניו של רבי זאב דבריה של חנה, אם שמואל, לעלי הכהן "אל תתן את אמתך לפני בת בליעל". קראו עוד