ירעם נתניהו הוא עורך ומרצה לשון; כותב ומפתח במטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית).

ירעם נתניהו

להכניס את האור

כדי לשנות את המציאות, טוען אחד החכמים במשל, צריך להכניס אור מבחוץ אל הנפש פנימה. זו גם גישתו של רבי בונם, שמציעה מענה כוללני ולא חד-פעמי לשיפור עבודת השם של החסידי קראו עוד