פסיכולוג קליני. שימש שנים רבות כר"מ בישיבת מקור חיים, והקים עם הרב דב זינגר את בית המדרש להתחדשות. משלב בעבודתו אלמנטים חסידיים – דתיים.

יצחק מנדלבאום

ברכה ממיתה

לו הכיר החסיד בגבולות כוחם של חכמים וצדיקים, לא היה מנכס לעצמו את כוח הברכה שלהם והיה משחרר מלכתחילה, או מוחל לבסוף קראו עוד