יולי יואל אדלשטיין הוא יו"ר הכנסת וחבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד.

יולי אדלשטיין

לקבל ולכבד

האם רבי יצחק מוורקי ממליץ לנו להעמיד פנים? נראה שההפך הוא הנכון: ר"י מבקש מאתנו להיות מי שאנחנו ולקבל את הזולת כפי שהוא קראו עוד