היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, סופר, עורך ועיתונאי ישראלי

תצלום:
Arielinson, Yoel Rappel, Wikimedia Commons, CC BY 4.0  

יואל רפל

שירת העשבים – מקורותיו ותכניו של השיר

האם העשבים מסייעים לאדם להתפלל? לדעת ר' נחמן התשובה היא- כן. אצל ר' נחמן המרחב הפתוח של השדה הוא חלק מעולמו של המתפלל,של הדבק בעבודת ה'. השדה חיוני לתפילה, ואם הוא חסר – 'והאדמה לא תתן את יבולה' – אזי חסרה גם תפילתו של המתפלל. קראו עוד