יהודית רותם היא סופרת ועורכת.

יהודית רותם

רואה אתה

"רואה אתה את הנהר הזה?" שואל-עונה ר' יצחק'ל מוורקא על שאלתו של חברו, הרבי מקוצק, מה הוא עושה על שפת הנהר קראו עוד

אצבע בעין

כדי להיות סניגורם של ישראל אסור על רבי לוי יצחק להיבהל מכוחו של יצר הרע: הכסף, השלטון, הפופולאריות, ואפילו ממה יגיד חותנו העשיר או כלתו הטריה קראו עוד

אז למה לא כל יום שבת

האחים החסידים ר' אלימלך ור' זושא גילו לתדהמתם שבגדים עשויים להפוך את החול לקודש. מה היה קורה אילו לבשו את בגדי השבת בכל ימות השבוע? קראו עוד

גשר מעל נהר הפחד

חשש עמוק שיתק אותי עוד לפני שהנחתי את המילה הראשונה על הדף: מי אומר שאני יודעת לכתוב? מי אמר שיש לי מה לכתוב? עד שהגיע ר' זושא ופירק את המחסום קראו עוד