חילי טרופר הוא איש חינוך ופעיל חברתי.

חילי טרופר

נקודת האיזון

על איש החינוך לדעת שנקודת האיזון המדויקת, היא ההכלאה בין שתי אמיתות מנוגדות. שם מצוי המפתח לשביל הזהב קראו עוד