הרב חיים אמסלם יו"ר תנועת עם שלם.

חיים אמסלם

מה שבא בחינם

הברכה צריכה לחול על דבר כלשהו, גם אם ערכו אינו רב, ולכל הפחות על דבר שיש בו ערך רגשי גדול מצד הנותן. הבעש"ט העניק את הברכה לאישה לא בגלל ערכו של המעיל אלא בזכות מסירות הנפש שלה קראו עוד