איש חסידות ומדרש, רב ומרצה לחסידות

הרב גרשון קיציס

סובב לבנה

החוזה נותן רשות לתלמידו ר' צבי הירש לחולל בדרך נס את מה שהוא עצמו אינו מסוגל כבר לעשות, וכך עורך למעשה מעין טקס העברת סמכויות קראו עוד