הדסה פרומן

כוחו המיילד של הסיפור

מהי דרכה של החסידות - האם יש להנהיג בצירופי אותיות ובמומחיות מיסטית או שמא בסיפורי-עם פשוטים של החיים עצמם? הסיפור שלפנינו מציע תשובה. קראו עוד