מחבר הספרים "צדק פואטי, תיקונים, שירים וסיפורים קצרים", "אלוהים אהבה ואסתטיקה". מנהל מדור "זהויות וחיים משותפים" בחברה למתנ"סים, וחבר הנהלת "תיקון, לחידוש פני החברה בישראל"

ד"ר יעקב מעוז

על יודים, יהודים וידידים

ר' נפתלי ממשיך מסורת עתיקה הנקראת מדרשי אותיות קראו עוד