חוקרת הסיפור החסידי. הרצתה בחוג לספרות במכללה "ירושלים" ובמכללת "תלפיות"" שם שמשה גם כראש החוג לספרות.

ד"ר דינה לוין

עובר ושב

ר' אלימלך שולח את תלמידיו בערב יום הכיפורים לחייט פשוט, כדי שיראו מקרוב איך נראית תשובה אמיתית. התלמידים המזועזעים מתקשים לקלוט את הרעיון קראו עוד