הרב דוד סתיו הוא רבה של העיר שוהם וראש ארגון צהר. נכדו של האדמו"ר מזוייהל.

דוד סתיו

אחריות כפולה

סיומו של הסיפור אינו מותיר ספק: התגלות האב בחלום מגלה לצדיק כי תיקונה של מידת הכעס, הלוא הן ההבלגה והשתיקה, חשובות בעיני הבורא הרבה יותר מקיומה של מצווה כזאת או אחרת קראו עוד