האלוף במיל' גרשון הכהן, לשעבר מפקד המכללות הצבאיות ומפקד הגיס המטכ"לי.

גרשון הכהן

איפה הפוקוס?

במה יש להתמקד - ברגליים או בכנפיים? בפיזי או ברוחני? בהשראת תורת האר"י הקדוש אפשר להציע, שבמקום להתמקד בזיו הכנפיים ומתוך התעלות רוחנית להצליח לשכוח לשעה את מצוקת צרעת הרגליים, מוטב להתמקד דווקא בטיפול ברגליים - ואז יתעצם אולי גם זיו הכנפיים קראו עוד