אליקים העצני

עיניים של חייט

את הסיפור יש לקרוא במהופך: מי שהוא "תלמיד חכם" רואה בת גביר מקושטת ויפהפייה, ואת זאת עיניו של "חייט" אינן יכולות לראות, מפני שמשהו חסר באינטליגנציה שלו, השכלית והרגשית. קראו עוד