חבר קיבוץ אורטל, פובליציסט והיסטוריון, חוקר במכון שמיר למחקר.

אורי הייטנר

דילמת האוטופיה

לעולם לא יגיע האדם למקום המושלם, לאוטופיה. ובכל זאת לעולם אסור לו להתייאש מהניסיון להגשימה קראו עוד