אבישר הר- שפי הוא עורך כתב העת 'עתר' ואת האנתולוגיה להגות וסיפורת חסידית (אוניברסיטת בר-אילן). הוא מלמד קבלה חסידות וכתיבה יוצרת במכללת הרצוג, אונ' בר-אילן, ישיבת שיח יצחק ובביהמ"ד 'זוהר חי'.

אבישר הר-שפי

חיים בלי חשבון

על פי ר' ישראל מרוז'ין, החיים הם חסד אלוקי שניתן לכל היצורים שברא ואינם תלויים בזכויות או בחובות קראו עוד

מן החיצוני פנימה

צוואתו של הבעש"ט מלמדת לא רק על רצונו להנחיל את תורתו דרך הסיפורים, אלא גם על חששו מכך שהסיפורים והחסידות עלולים להפוך לפולקלור זול. ולכן, כדי לשמור עליהם, יש ללמד קודם כול את האחראים על הנחלתם את כוחם הפנימי קראו עוד