אבירמה גולן היא סופרת ועיתונאית. מנהלת המרכז לעירוניות, בת ים. (צילום: דניאל פורגס)

אבירמה גולן

ניגון האימהות

בסיפור זה, כמו בסיפורים חסידיים אחרים, מהדהד קולו של העני, זעקת הכאב של החלש, ובין השורות גם מחאתן האילמת של הנשים קראו עוד