מרצה בחוגים לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך ובחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. עמית מחקר במכון ון ליר בירושלים ובמכון הישראלי לדמוקרטיה.

אבינועם רוזנק

מהו לימוד

הלימוד, כך מלמדנו הרבי מקוצק, אין מטרתו לכבוש מידע; עליו לחולל משהו בלומד, להפוך אותו לאדם טוב ואיכותי יותר. אחרת – לא מילא את ייעודו. קראו עוד