תרופות ונסים

הרופא החסיד, דוקטור חיים דוד מפייטרקוב, היה מתאר את מצב החולה לפי שבחי האל שבברכה שלפני קריאת שמע בשחרית: "בּוֹרֵא רְפוּאוֹת, נוֹרָא תְהִלּוֹת, אֲדוֹן הַנִּפְלָאוֹת."
כשבא לחולה וכתב לו מרשם לתרופה, בירך במילים "בּוֹרֵא רְפוּאוֹת."
כשבא בפעם השנייה ומצב החולה לא הוטב, הורה לומר תהלים בתפילה לרפואתו – "נוֹרָא תְהִלּוֹת."
מכאן ואילך אמר "אֲדוֹן הַנִּפְלָאוֹת."