תן וקח

אמר רבי יצחק מזידיטשוב:
אדם צריך לתת ולקחת, ומי שאינו משפיע ומקבל הרי זה אילן סרק.
הנה גן עדן נקרא "גן", ראשי התיבות של המילים ביידיש: "גיבּ – נֵעם", תן וקח. אם כך תנהג, הרי חלקך בגן עדן, ואם לאו – אילן סרק אתה.