תאווה משובחת

אחד הרבנים החשובים שבגַליציה אמר פעם לרבי יהודה צבי מרַזלָא: "נראה לי כי הרצון להיות אדמו"ר ורבי של חסידים גם הוא תאווה ככל שאר התאוות."
"אמת," השיב ר' יהודה צבי, "אלא שלזו התאווה זוכים רק אחרי שמתגברים על כל התאוות האחרות."