שק הכעס

נוהג היה רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ללמוד את פרשת השבוע בקריאה מתוך ספר התורה. בנו היה עומד לידו עם חומש מודפס, והיה מוסיף על הקריאה של אביו את תרגום "אוּנקלוּס" לארמית.
פעם אחת, בעודם קוראים יחד בתורה כדרכם, בא לשם איש חשוב ומפורסם, ושמו ר' יוּדְל – יהודה. אדם זה נוהג היה ללבוש שק על בשרו, מתחת לבגדיו, כדי להתייסר ולזכור את חטאיו. איש לא ידע על מנהגו של יוּדל ולא ראה את השק שעל גופו, אולם לפתע קרא אליו ר' יחיאל מיכל: "ר' יוּדל, השק שאתה לובש מיותר, שהרי אתה קפדן, כעסן. אם לא היית כעסן כזה, לא היית צריך לכך, ועכשיו שאתה כעסן – לא יועיל לך הדבר כלל."