שני משה'לך

פעם אחת הזדמנו כמה חסידים לפני רבי משה מקוּבּרין ובהם היה גם חסיד אחד ששמו משה.
פנה אליו הרבי ואמר לו: "שמע נא, שמך משה וגם שמי משה. מן הראוי שאנחנו, שני המשֶה'לַך, נשוב יחד בתשובה שלמה".