של מי הניגון הזה?

פעם אחת הלחין אחד מחסידיו של רבי משה מקוּבְּרין ניגון יפה מאוד. באחת השבתות, בשעה שערך הרבי את השולחן עם חסידיו, שר החסיד את הניגון שהלחין לפני רבו.
כשהושר הניגון אמרו החסידים לרבי כי את הניגון הזה הלחין החסיד המזמר בעצמו.
שאל הרבי את החסיד: "האם אתה הוא זה שחיברת את הניגון?"
"אכן כך", השיב החסיד.
כששמע זאת הרבי שאל את החסיד: "מדוע אתה חושב שהניגון הזה הוא שלך?! האם עבדת בעזרתו את השם יתברך שאתה מייחס אותו לעצמך?"