שכח את הטבעת

בתלמוד נאמר כי העולם הזה דומה לחתונה. וכך הסביר רבי שמחה בונים מפשיסחה את המשל:
"העולם הזה דומה לחתונה. למה הדבר דומה? לאדם שהכין את כל צורכי החתונה, אך שכח לקנות את הטבעת. וכך כל ההכנות והיגיעות הרבות שעמל עליהם לא יועילו, ויהיו למפח נפש.
כך דומה האדם שעמל בעולם הזה חיים שלמים, שבעים שנה, אבל שכח לקדש את עצמו. לבסוף נמצא חובק את ידיו ואוכל את בשרו."